ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3lok.52, Białystok 15-095
PL / EN /
Ustalenie miejsca pobytu dłużników w celu doręczenia pism procesowych
 
 
 

Dłużnicy to osoby, które są komuś winne pieniądze. Posiadając wyrok nakazowy mamy prawną podstawę, aby szukać tej osoby w celu doręczenia pism procesowych, wezwań itp., co jest nieodłącznym elementem administracyjnym stosowanym w polskim prawodawstwie. Osoby (dłużnicy) często utrudniają wymiarowi sprawiedliwości na przeprowadzenie postępowania i dlatego też częstym zjawiskiem jest tzw. przewlekłość. I wtedy wkraczamy my. Poszukujemy takiego dłużnika i ustalamy, czy: dłużnik zamieszkuje pod adresem wskazanym do korespondencji, Oczywiście należy ten fakt udokumentować, aby organ poszukujący takiego delikwenta miał przekonanie, że jest to nieuczciwa gra. W postępowaniach cywilnych nie możemy – przeważnie – liczyć na pomoc Policji.