ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3lok.52, Białystok 15-095
PL / EN /
Prowadzenie czynności wyjaśniających równolegle do trwającego postępowania policyjnego, prokuratorskiego bądź sądowego
 
 
 

Zakres usługi polegającej na pomocy w wyjaśnieniu toczących się spraw przed Policją czy Prokuraturą polega m.in. na ustalaniu i zbieraniu wszelkich dowodów mogących oczyścić potencjalnych podejrzanych. Zbieranie dowodów, to np. ustalanie świadków mogących posiadać wiedzę na temat zdarzenia lub okoliczności nie znanych Policji lub Prokuratury. Przeprowadzanie wywiadów, wskazywanie błędów śledczych – to czynniki wpływające na zmianę kwalifikacji czynu lub nawet odstąpienie od karania.