Biuro detektywistyczne Sojer

Twój detektyw

Matters Of Law


ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI

w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa,

USTAWA O USLUGACH DETEKTYWISTYCZNYCH
dnia 6 lipca 2001 r. (Dz. U. z dnia 15 lutego 2002 r.),

USTAWA O ZMIANIE USTAWY O USLUGACH DETEKTYWISTYCZNYCH
(Dz. U. z dnia 31 maja 2004 r.),

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
w sprawie skladania wniosku o wydanie licencji detektywa,

ROZPORZADZENIE MINISTRA FINANSOW
w sprawie obowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej przedsiebiorcy za szkody wyrzadzone podczas wykonywania czynnosci detektywa,
 
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej w zakresie uslug detektywistycznych.